RODO

INFORMACJE O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWYWANYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ Mandem (ŁYŻWY3CITY)

25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Mandem Emilia Rewako ul.Porębskiego 14/13, 80-180 Gdańsk 584-259-20-44

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez UKS „SZOSTKA”. Możesz to uczynić na trzy sposoby:

1)    mailowo: kontakt@lyzwy3city.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy podane dane osobowe, w celu:

1)    informowania o działaniach szkółki

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym Mandem Emilia Rewako może ujawnić dane. Należą do nich:

1)    organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,

2)    zarządcy lodowiska w przypadku szkody wyrządzonej przez ucznia

Czas przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do momentu rezygnacji z uczestnictwa w naszych zajęciach.

Twoje uprawnienia

1)    dostępu do treści swoich danych,

2)    sprostowania, usunięcia danych,

3)    ograniczenia przetwarzania,

4)    wniesienia sprzeciwu,

5)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musisz podać swoje dane?

Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł brać udziału w naszych zajęciach.